پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مراقبت و درمان دیابتپزشک محترم
با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند، به منظور بررسی نیازهای آموزشی و آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی کشور در زمینه کنترل و مراقبت از دیابت و در نظر گرفتن اطلاعات حاصل در برنامه های کشوری مرتبط با دیابت، پرسشنامه‌ حاضر به شرح زیر تهیه شده است. از این رو از شما پزشک متعهد و محترم درخواست داریم که با صرف حدودا 30 دقیقه از زمان ارزشمند خود، ضمن ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خود در زمینه مراقبت و درمان دیابت، نیازهای آموزشی خود را در این راستا با توجه به پرسشنامه های مربوطه ارسال نمایید. خواهشمند است برای تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خود صرفا بر اساس دانسته‌ها و عملکرد خود پرسش‌ها را پاسخ دهید و از جستجو در منابع موجود پرهیز نمایید. تمامی اطلاعات این پرسشنامه‌ها بدون نام ذخیره شده و کاملا محرمانه باقی خواهد ماند. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می‌گردد.
صفحه 1 از 6
 • پرسشنامه بررسی آگاهی پزشکان در خصوص مراقبت و درمان دیابت
 • پرسشنامه بررسی نگرش پزشکان در خصوص مراقبت و درمان دیابت
 • پرسشنامه بررسی عملکرد پزشکان در خصوص مراقبت و درمان دیابت
 • پرسشنامه شناسایی نیازهای آموزشی پزشکان برای مراقبت و درمان دیابت

  لطفا تا پایان پرسشنامه همراه ما باشید.
  با تشکر
 • مرحله قبل
  مرحله بعد
  صفحه 2 از 6
  لطفا با دانش خود به سوالات زیر پاسخ دهید.
  مرحله قبل
  مرحله بعد
  صفحه 3 از 6
  لطفا با توجه به نظر خود در خصوص مراقبت و درمان بیماران دیابتی به سوالات زیر پاسخ دهید.
  مرحله قبل
  مرحله بعد
  صفحه 4 از 6
  لطفا با توجه به عملکرد کنونی خود (و نه بر اساس دانش و آگاهی‌تان) به سوالات زیر پاسخ دهید.
  مرحله قبل
  مرحله بعد
  صفحه 5 از 6
  لطفا با توجه به نیاز آموزشی خود در خصوص مراقبت و درمان دیابت، به سوالات زیر پاسخ دهید.
  (می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)
  (می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)
  (می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)
  (می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)
  ۶) کدام مبحث یا مباحث برای شما اولویت آموزشی بیشتری دارد؟ لطفا بر اساس اهمیت هر یک از مباحث زیر، به آن نمره دهید
  (نمره 1 نشان‌دهنده کمترین اهمیت و نمره 10 نشان‌دهنده بیشترین اهمیت است).
  (می‌توانید حداکثر دو گزینه از موارد فوق را انتخاب کنید)
  مرحله قبل
  مرحله بعد
  صفحه 6 از 6
  در صورتی که مایل هستید یک نسخه از جواب سوالات این پرسشنامه و یا لینک دستورالعمل جدید را دریافت کنید، لطفا شماره همراه و یا ایمیل خود را وارد نمایید.
  09123456789
  مرحله قبل
  مرحله بعد
  تائید نهایی و ارسال پاسخ