از اینکه وقت ارزشمند خود را برای کمک به تهیه این دستورالعمل صرف کردید، از شما بسیار سپاسگزاریم.

بر اساس پاسخ‌های ارائه شده، نمره شما به شرح زیر می‌باشد: