از اینکه وقت ارزشمند خود را برای کمک به تهیه این دستورالعمل صرف کردید، از شما بسیار سپاسگزاریم.

بر اساس پاسخ‌های ارائه شده، نمره شما به شرح زیر می‌باشد:
[CP_CALCULATED_FIELDS_RESULT formid=”6″]
  • <%fieldname103_label%> : <%fieldname103_value%> از 21 نمره
  • <%fieldname104_label%> : <%fieldname104_value%> از 6 نمره
  • <%fieldname105_label%> : <%fieldname105_value%> از 8 نمره
[/CP_CALCULATED_FIELDS_RESULT]