خدمات ما

ما اینجا هستیم تا به شما در اجرای پژوهش‌تان یاری برسانیم.

مشاوره روش شناسی

برندسازی پژوهشی

مدیریت پروفایل شبکه های اجتماعی علمی، طراحی رزومه، مدیریت پرونده ارتقا و ...

مشاوره آماری

گزارش‌های علم‌سنجی

طراحی و اجرای گزارش‌های اختصاصی علم‌سنجی در سطح فردی، دانشگاهی و موضوعی.

طراحی پرسشنامه

مصورسازی نتایج

مصورسازی نتایج پژوهشی (انواع نمودار، چارت و گراف) و طراحی تصاویر اختصاصی سلولی، ملکولی و ...

توزیع پرسشنامه

سایر خدمات پژوهشی

ارائه انواع خدمات پژوهشی نظیر طراحی استراتژی جستجو، منبع یابی، مدیریت مراجع و ...

رویکرد ما

هم‌پژوه اینجاست

تا شما را در تمامی مراحل پژوهش یاری کند. در هر مرحله از مسیر پژوهش خود، از انتخاب عنوان تا انتشار نتایج پژوهش، می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای هم‌پژوه استفاده کنید.

research-orientation-program